Proč?

Logo v hlavičce symbolizuje Svatoplukovy pruty, znovu spojené do pevného, nezlomitelného svazku. Všichni známe příběh Svatoplukův a jeho synů, kteří přání otce nedodrželi. V našich dějinách bylo a i v současnosti je mnoho situací, kdy se tato "mentální matrice" nesoudržnosti  a sobeckých zájmů opakovala, vždy s neblahými důsledky pro jednotlivce, národ i zemi.

Jsme velmi různorodí lidé a právě přes tuto různorost chceme naší spoluprací a aktivitami pro dobro celku ukázat, že existuje i jiná matrice: založená na spolupráci, sounáležitosti a činnosti pro dobro vyššího celku.

Věříme, že v konečném důsledku není jiné cesty k pozitivní budoucnosti, než takovéto matrice vytvářet, podporovat a posilovat. 

Zajímavé odkazy


Všechna práva vyhrazena | 2013 © Inspirace Země | Realizace: Instalace Joomla