Co?

Naší vizí je harmonická, svobodná, udržitelná a prosperující společnost. Společnost humánní, otevřená, spravedlivá a odpovědná. Na přesnějším obrazu pracujeme, je to jeden z našich klíčových projektů.  

Naším cílem je a bude nalézání způsobů a cest, jak se této vizi co nejvíce přiblížit v realitě. Jsme si vědomi, že změna musí přijít "od spodu", od lidí, kteří mají podobné představy a tužby. Aby se tak stalo, je potřebná určitá změna vědomí dostatečné části populace. 

Hlavním naším nástrojem bude tedy komunikace. Pro přechod na vyšší úroveň, pro získání odvahy a pro akceptaci nových, dosud tzv. nerealistických řešení a konceptů je nezbytné zbavit se různých předsudků, vnucených představ, omezujících ideologií a dalších forem indoktrinace.   

Nejsme bláhoví snílci ani fanatici. Vnímáme a neztrácíme ze zřetele celkový obraz, celou cestu, ale realisticky se soustředíme na první kroky a věnujeme jim veškeré úsilí. Víme, že žádnou etapu nelze překročit. 

Zajímavé odkazy


Všechna práva vyhrazena | 2013 © Inspirace Země | Realizace: Instalace Joomla